понеделник, януари 25, 2021
Начало WWE - Световна федерация по кеч Vince McMahon осигурява WWE с повече ликвидност, докато се справя с Condovirus...

Vince McMahon осигурява WWE с повече ликвидност, докато се справя с Condovirus Pandemic Fallout

78

WWE подаде формуляр 8-K в SEC (Комисията за ценни книжа и борси) по-рано днес, в който подробно се описва как председателят на WWE Винс Макмахон е сключил предварителен предварителен авансов договор, за да заложи приблизително 3,5 милиона акции от обикновения си акции от клас Б. В документацията се отбелязва, че Vince сключва договора за осигуряване на по-голяма ликвидност на WWE, докато компанията се занимава с отпадане от продължаващата пандемия на коронавирус.

Това е създадено, за да осигури текуща ликвидност на WWE, като същевременно поддържа правата на глас и дивидент на Vince в акциите, както и поскъпването на цените по време на договора и след като той се уреди в брой, според Seeking Alpha. Договорът трябва да се уреди на определени дати през март 2024 г., в който пъти броят на акциите от клас A, които ще бъдат доставени от Vince, ще бъде определен въз основа на цената по това време. Акциите, обхванати от договора, представляват около 4,5% от общите неплатени акции от обикновени акции от клас А и клас Б. Сделката не се отнася за други 25,2 милиона акции от акции от клас Б, които са бенефициенти, притежавани от Vince, което представлява около 70,5% от гласовата мощност на компанията.

В документацията се отбелязва също, че Винс потвърди, че възнамерява да продължи в ролята си на председател и изпълнителен директор на WWE в обозримо бъдеще.

Free Instagram Followers

Акциите на WWE се повишиха с 3.50% днес, затваряйки се при $ 39.04 на акция след отваряне на $ 39.60. Днешният връх беше 41,79 долара, а ниският – 37,34 долара. Акцията в момента е с 2.54% при извънчасово търгуване, при $ 38.05 на акция.

Можете да видите пълното подаване на уебсайта на WWE Corporate на този линк. По-долу е подробният раздел „Други събития“ от подаването:

Точка 8.01. Други събития

На 24 март 2020 г. Винсент К. Макмахон („г-н Макмахон“), председател и главен изпълнителен директор на World Wrestling Entertainment, Inc. („Дружеството“), сключи предварителен предварителен предварителен договор с неприсъединена банка ( „Банка“), обхващаща приблизително 3,5 милиона акции от обикновения капитал от клас В на компанията. Предвиденият предварителен предварителен договор е планиран да се уреди на определени дати през март 2024 г., като по това време действителният брой акции на дружеството от клас А, който ще бъде доставен от г-н Макмахон, ще бъде определен въз основа на цената на класата A на компанията обикновени акции на такива дати, като общият брой не надвишава приблизително 3,5 милиона акции, което е броят на акциите от клас Б обикновени акции, заложени от г-н Макмахон, за да осигури задълженията си по договора. При определени условия г-н Макмахон може също да избере да уреди променливия предварителен предварителен договор в брой и по този начин да запази пълната собственост върху заложените акции.

Г-н Макмахон сключи договор за променлив предварителен авансов договор, за да осигури текуща ликвидност, като същевременно му позволи да запази правата на глас и обикновени дивиденти в акциите, както и възможността да участва в бъдещото повишаване на цената на акциите по време на срока на договора и след това, ако Г-н Макмахон урежда променливия предварителен авансов договор в брой.

Акциите, обхванати от променливия предварителен договор, представляват приблизително 4,5% от общите акции на дружеството от обикновени акции от клас А и клас Б. Предварително предплатеният авансов договор не се прилага за приблизително 25,198,344 други акции от клас Б обикновени акции, бенефициери притежавани от г-н Макмахон. Тези акции представляват приблизително 70,5% от общата право на глас на Дружеството. Предварително предплатеният авансов договор съдържа 60-дневно блокиране, ограничаващо възможността на г-н Макмахон да продава или прехвърля допълнителни акции от обикновения акции на дружеството през този период без предварително одобрение от банката. Г-н Макмахон ни информира, че възнамерява да продължи в качеството си на председател и главен изпълнителен директор на Компанията в обозримо бъдеще.

Free Instagram Followers

Съдържанието на този сайт е запазено от силата на договора с Creative Commons 4.0.